سامانه برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان

موسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج


صفحه نخست فرم ثبت نام در دوره ورود به سامانه تقویم آموزشی لیست اساتید

تماس با ما و پیگیری شکایات به صورت حضوری


# #
كردستان - سنندج - خیابان پاسداران، کوچه یغموری، ساختمان 28، دفتر مرکزی دانشگاه آدرس دفتر مرکزی
6616646711 کد پستی
087-33232780 شماره تماس
Our Location نقشه اینترنتی