سامانه برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان

موسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج


صفحه نخست فرم ثبت نام در دوره ورود به سامانه تقویم آموزشی لیست اساتید

 
Download معناوین و سرفصل های دوره آموزشی ورود به حرفه رشته های معماری و عمران برای دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه 3-صلاحیت اجرا(کارآموزی) Download
Download عناوین و سرفصل دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسان - صلاحیت نظارت و طراحی(کلیه رشته ها) Download
Download عناوین و سرفصل دوره های آموزشی جهت ارتقاء (3 به 2 ) پایه پروانه اشتغال بکار مهندسان - صلاحیت اجرا Download