سامانه برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان

موسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج


صفحه نخست فرم ثبت نام در دوره ورود به سامانه تقویم آموزشی لیست اساتید


عنوانتوضیحاتتاریخ ارسالمشاهده فایل
برنامه زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان- اسفند 94رشته عمران- نظارت ، پایه 2 به 1 و پایه 3 به 294/11/24 برنامه زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان- اسفند 94