سامانه برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان

موسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج


صفحه نخست فرم ثبت نام در دوره ورود به سامانه تقویم آموزشی لیست اساتید

زمان برگزاری دوره آموزشی "بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی"

مکان:  سنندج- فیض آباد- میدان سهروردی- درب دوم دانشگاه فرهنگیان- بلوک5- دانشگاه توسعه دانش- طبقه دوم

تاریخ:   94/12/06- 94/12/07

توضیحات:   برگزاری دوره آموزشی "بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی"-آقای دکتر هوشنگ دباغ -زمان برگزاری 6 و 7 اسفند ماه 94