سامانه برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان

موسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج


صفحه نخست فرم ثبت نام در دوره ورود به سامانه تقویم آموزشی لیست اساتید

زمان برگزاری دوره آموزشی "روش های تعمیر،مرمت و تقویت سازه ها"

مکان:  سنندج- فیض آباد- میدان سهروردی- درب دوم دانشگاه فرهنگیان- بلوک5- دانشگاه توسعه دانش- طبقه دوم

تاریخ:   94/12/13 و 94/12/14

توضیحات:   برگزاری دوره آموزشی "روش های تعمیر،مرمت و تقویت سازه ها"- آقای مهندس بهرام رضاطلبی، زمان برگزاری 13 و 14 اسفند ماه 94